PL   |   ENG

REGULAMIN

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie bądź wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora na wskazane w formularzu konto mailowe zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz faktura pro forma.

3. Informacje na temat kosztu uczestnictwa w Konferencji znajdują się w zakładce BILETY

4. Wpłaty należy dokonać na konto podane na fakturze pro forma.

5. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na właściwym koncie.

6. Cena obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne, catering - przerwa kawowa oraz materiały dodatkowe udostępniane uczestnikom Konferencji.

7. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy złożyć pisemnie, wysyłając maila na adres: indm@inDM.pl. w terminie do 14 dni przed datą realizacji Konferencji, aby odzyskać całkowity zwrot kosztów.

8. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie od 13 do 8 dni przed datą realizacji Konferencji uczestnik zostanie obciążony kwotą wartości 50%, natomiast w terminie od 7 dni przed wydarzeniem uczestnik zostanie obciążony kwotą wartości 100% kwoty widniejącej na fakturze. We wszystkich przypadkach istnieje możliwość przepisania biletu na inną osobę.

9. W przypadku braku złożenia rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, uczestnik zostanie obciążony kwotą wartości 100% kwoty widniejącej na fakturze.

10. Brak wpłaty na podstawie faktury pro forma nie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konferencji oraz zmiany prelegenta danego bloku tematycznego w sytuacji niezależnej od Organizatora.

12. Uczestnik odpowiada za swoje zachowanie oraz zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przebywania na terenie hali EXPO XXI, dostępnym na stronie www obiektu.

13. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna jest firma in Digital Marketing Sp. z o.o.

14. Akceptując warunki uczestnictwa w konferencji, uczestnik udziela przedsiębiorstwu in Digital Marketing Sp. z o.o. prawa do wykorzystywania zdjęć wykonanych podczas konferencji z jego wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania tego prawa, obejmującego nieograniczone w czasie utrwalanie, rozpowszechnianie, powielanie i obróbkę zdjęć w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.